Volwassenen

Na aanmelding per telefoon, mail of na binnenkomst van een verwijzing van uw arts zal de ergotherapeut contact met u opnemen voor een afspraak. Tijdens de kennismaking bespreken we waar de knelpunten liggen en bekijken we samen waaraan u iets wilt veranderen of verbeteren. Indien nodig vindt onderzoek plaats. Daarbij wordt steeds zoveel mogelijk uw omgeving betrokken.   Er worden gezamenlijk afspraken gemaakt over het vervolg van de behandeling en frequentie van de ergotherapie. De behandeling kan kort gezegd bestaan uit training, begeleiding en/of advisering afhankelijk van de probleemstelling.
 
Behandeling
 • De behandeling kan bestaan uit:
 • Ergotherapeutische probleemanalyse / diagnostiek
 • De hulpvraag van de cliënt wordt geïnventariseerd door middel van een open gesprek. Waar nodig worden er meer gegevens verzameld met behulp van ergotherapeutische instrumenten.  
Voorbeelden zijn:
 • achterhalen waarom bepaalde activiteiten veel energie kosten en/of pijn geven
 • observatie van het opstaan en\of gaan zitten in een stoel omdat dit moeizaam verloopt.
 • observatie van een keukenactiviteit omdat hierbij een hulpvraag speelt.
 • testen van de arm/handfunctie
 • door een vragenlijst achterhalen waar de interesses liggen voor dagbesteding
Op grond van de verzamelde gegevens wordt samen met u gekeken waar de behandeling zich met name op gaat richten.

Advies
Advies kan gericht zijn op de cliënt zelf maar ook op zijn sociale of fysieke omgeving.

Voorbeelden zijn:
 • advies bij problemen van liggen, zitten, staan en lopen.
 • advies bij vervoersproblemen
 • advies aan mantelzorg /hulpverleners om de zorg beter te kunnen verlenen, bijv. begeleiden van een partner tijdens een dagelijkse activiteit of tiltechnieken.
 • advies over hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.
 • een begeleidend advies schrijven voor de aanvraag van een hulpmiddel /aanpassing of voorziening (gemeente: WMO, zorgverzekeraar, fondsen). Door goede contacten met leveranciers is het vooraf uitproberen van verschillende hulpmiddelen en voorzieningen mogelijk.
 • werkplekadviezen:, inrichting van de werkplek en werkhouding.

Training / begeleiding
Dit kan gericht zijn op behoud, herstel of verbetering van het dagelijks handelen. Voorbeelden zijn:
 • zelfverzorging: wassen, aankleden, toiletbezoek, eten, drinken, ed.
 • huishoudelijke activiteiten: koken, schoonmaken, kinderverzorging, ed.
 • hobbytraining / dagbesteding: sport, spel, handvaardigheid, tuinieren, schrijven, lezen, ed.
 • arm /handfunctietraining
 • cognitieve problemen: geheugenstoornissen, problemen met concentratie en/of oriëntatie
Axelsestraat 154,
4537 AS, Terneuzen
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl