Werkwijze

Wat is kinderergotherapie?
Kinderen leren vaan dingen vanzelf. Van het leren knippen bij kleuters, het spelen met lego, tot het plannen van huiswerk bij grotere kinderen.

Soms is een extra steuntje in de rug gewenst of meer ondersteuning nodig. De kinderergotherapeut is deskundig in het analyseren en verbeteren van de uitvoering van activiteiten op het gebied van:
 • zelfredzaamheid
 • spelen
 • leren

Stacks Image 251
Stacks Image 253
Stacks Image 255
Het gaat hierbij om activiteiten die kinderen zelf willen uitvoeren of waarvan ouders of leerkrachten het belangrijk vinden dat ze deze kunnen uitvoeren.

Voor wie is kinderergotherapie?
De ontwikkeling van ieder kind is verschillend. Verschillen in ontwikkeling duiden niet altijd op problemen. Pas wanneer kinderen echt beperkt worden in hun mogelijkheden doordat ze niet kunnen wat andere kinderen wel kunnen, is een bezoek aan een kinderergotherapeut wenselijk.

Denk aan kinderen met bijvoorbeeld:
 • (motorische) ontwikkelingsachterstand
 • leerproblemen
 • concentratie- en aandachtsproblemen
 • druk en/of impulsief gedrag
 • hypermobiliteit
 • aan autisme verwante problemen
 • problemen met de verwerking van zintuiglijke prikkels

Denk aan vragen over:
 • fijne motoriek: knippen, tekenen, knutselen
 • schrijven
 • puzzelen en constructiespel
 • het gebruik van bestek; eten en drinken
 • aan- en uitkleden; wassen en afdrogen
 • een (school)opdracht plannen en uitvoeren
 • spelen met zand, klei, vingerverf e.d.
 • aangeraakt worden door anderen
 • last hebben van geluiden of een drukke omgeving

Werkwijze
Om een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van uw kind en de uitvoering van dagelijkse activiteiten maken we gebruik van:
 • oudervragenlijst en/of leerkrachtenvragenlijst
 • gesprek met u en/of uw kind
 • observatie en/of test van uw kind, indien gewenst thuis of op school
In overleg met u wordt bekeken of behandeling gewenst is.

Behandeling en advies
De behandeling wordt individueel gegeven waarbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden van uw kind. Zijn of haar talenten worden ingezet om vaardigheden te leren.
Behandeling vindt plaats in de praktijk maar we gaan ook op huis-, dagverblijf- of schoolbezoek.
Wij werken nauw samen met ouders en zoeken naar praktische oplossingen. Bijvoorbeeld over de beste zithouding of hoe u uw kind kunt begeleiden om het geoefende thuis toe te passen.
Wij geven advies over mogelijke aanpassingen en begeleiden de aanvraag hiervan.
Gedurende de behandelperiode is het wenselijk om regelmatig te overleggen met ouders, (huis)arts, leerkracht en eventuele andere behandelaars van uw kind.

Axelsestraat 154,
4537 AS, Terneuzen
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl